Objašnjenje kratica za citirane izvore
Impresum
Izvornik
Suradnja i potpora
Uvodna riječ
Predgovor hrvatskomu izdanju
Predgovor češkomu izdanju
Nastanak rječnika
Što rječnik sadržava?
Specifičnosti hrvatskoga prijevoda
Objašnjenje kratica u hrvatskom stupcu
Komu je rječnik namijenjen?
Kako doći do rječnika?
Upute za korištenje rječnika
RječnikRJEČNIK
DIZAJN I PROGRAMIRANJE
NOVENA d.o.o.
Hidra
www.hidra.hr

EEZ - Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice / Treaty establishing the European Economic Community

EMI - Protokol o Statutu Europskoga monetarnoga instituta / Protocol on the Statute of the European Monetary Institute

ESSB - Protokol o Statutu europskoga sustava središnjih banaka i Europske središnje banke / Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank

EU - Ugovor o Europskoj uniji / Treaty on European Union

EZ - Ugovor o osnivanju Europske zajednice / Treaty establishing the European Community

EZAE - Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju / Treaty establishing the European Atomic Energy Community

EZUČ - Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik / Treaty establishing the European Coal and Steel Community

JEA - Jedinstveni europski akt / Single European Act

PD - Protokol o Danskoj / Protocol on Denmark

PEMU - Protokol o prelasku na treću etapu ekonomske i monetarne unije
/ Protocol on the transition to the third stage of Economic and Monetary Union

PESR - Protokol o Ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija / Protocol on the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

PFR - Protokol o Francuskoj / Protocol on France

PKK - Protokol o kriterijima konvergencije iz čl. 109j Ugovora o osnivanju Europske zajednice (1992) / Protocol on the convergence criteria referred to in Article 109j of the Treaty establishing the European Community

POD - Protokol o pojedinim odredbama koje se odnose na Dansku / Protocol on certain provisions relating to Denmark

PPD - Protokol o postupku u slučaju prekomjernoga deficita / Protocol on the excessive deficit procedure

Pre - preambule (pojedinim ugovorima)

PSID - Protokol o stjecanju imovine u Danskoj / Protocol on the acquisition of property in Denmark

PSP - Protokol o socijalnoj politici / Protocol on social policy

PVB - Protokol o određenim odredbama koje se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske / Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

SSP - Sporazum o socijalnoj politici, sklopljen između država članica Europske zajednice, isključujući Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske / Agreement on social policy concluded between the Member States of the European Community with the exception of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland