Komu je rječnik namijenjen?
Impresum
Izvornik
Suradnja i potpora
Uvodna riječ
Predgovor hrvatskomu izdanju
Predgovor češkomu izdanju
Nastanak rječnika
Što rječnik sadržava?
Specifičnosti hrvatskoga prijevoda
Objašnjenje kratica za citirane izvore
Objašnjenje kratica u hrvatskom stupcu
Kako doći do rječnika?
Upute za korištenje rječnika
RječnikRJEČNIK
DIZAJN I PROGRAMIRANJE
NOVENA d.o.o.
Hidra
www.hidra.hr

Četverojezični rječnik prava Europske unije namijenjen je, u prvom redu, prevoditeljima pravne stečevine Europske zajednice (acquis communautaire) na hrvatski jezik. Budući da je riječ o vrlo opsežnom korpusu pravnih tekstova primarnoga, ali i sekundarnoga zakonodavstva Europske unije, na tom će zadatku raditi velik broj prevoditelja. Stoga je izuzetno važno da se svi pravni dokumenti prevedu jednoznačno i nedvosmisleno. Takva se jednoznačnost može postići samo dosljednom i ujednačenom uporabom dogovorenoga pravnoga i ostaloga stručnoga nazivlja koje se javlja u aktima obuhvaćenima pravnom stečevinom Zajednice. Poznato je da je svrha toga zadatka upravo približavanje nacionalnih zakonodavstava zakonodavstvu Europske unije.