Izvornik
Impresum
Suradnja i potpora
Uvodna riječ
Predgovor hrvatskomu izdanju
Predgovor češkomu izdanju
Nastanak rječnika
Što rječnik sadržava?
Specifičnosti hrvatskoga prijevoda
Objašnjenje kratica za citirane izvore
Objašnjenje kratica u hrvatskom stupcu
Komu je rječnik namijenjen?
Kako doći do rječnika?
Upute za korištenje rječnika
RječnikRJEČNIK
DIZAJN I PROGRAMIRANJE
NOVENA d.o.o.
Hidra
www.hidra.hr

EU Law Glossary (Čtyřjazyčný slovník práva Evropské unie) /
L. Tichý, R. Král, J. Zemánek i P. Svoboda. - 2nd revised edition.
- Prag : Linde Praha a.s., 1999.

Hrvatski prijevod © Hrvatska informacijsko-dokumentacijska
referalna agencija i Ministarstvo za europske integracije, 2003.


Svaka zlouporaba (presnimavanje, umnožavanje, distribuiranje
ili bilo koja druga komercijalna uporaba) predstavlja povredu
autorskih prava i kažnjiva je zakonom.