Uvodna riječ
Impresum
Izvornik
Suradnja i potpora
Predgovor hrvatskomu izdanju
Predgovor češkomu izdanju
Nastanak rječnika
Što rječnik sadržava?
Specifičnosti hrvatskoga prijevoda
Objašnjenje kratica za citirane izvore
Objašnjenje kratica u hrvatskom stupcu
Komu je rječnik namijenjen?
Kako doći do rječnika?
Upute za korištenje rječnika
RječnikRJEČNIK
DIZAJN I PROGRAMIRANJE
NOVENA d.o.o.
Hidra
www.hidra.hr

Potreba stvaranja ujednačena hrvatskoga stručnoga nazivlja radi nužnosti razumijevanja europskoga zakonodavstva i hrvatske prilagodbe tomu zakonodavstvu udružila je Hidru, Ministarstvo za europske integracije, pravne i jezične stručnjake na prevođenju i izdavanju ovoga rječnika.

Četverojezični rječnik prava Europske unije (u originalu: engleski, češki, francuski, njemački jezik) češkoga izdavača Linde Praha nastavak je Hidrina rada na normiranju obrade službenih izvora informacija, započeta prevođenjem i izdavanjem Pojmovnika Eurovoc Europske unije. Prihvaćanjem Pojmovnika Eurovoc kao semantičkoga okvira na europskoj razini za usustavljivanje organizacije i pronalaženja službenih informacija te ovim prevođenjem novih naziva iz dokumenata Europske unije Hidra poboljšava vlastiti rad i pridonosi ujednačivanju rada dokumentacijskih službi u državnim tijelima pri stvaranju logički integriranoga sustava službenih informacija.

Ministarstvo za europske integracije, koje koordinira poslove prevođenja zakonodavstva Europske unije, sustavno nastoji pomoći prevoditeljima, redaktorima i ostalim stručnjacima dajući smjernice i pomoć u radu. Ovaj rječnik, koji osim strukovnoga i potrebnoga općejezičnoga vokabulara na četiri jezika navodi i referentni dokument u kojem se naziv nalazi, svakako će znatno pridonijeti ujednačivanju nazivlja i povećanju kakvoće prevedenih dokumenata. Važno je naglasiti da je polazište rječnika primarno zakonodavstvo te da će tijekom daljnjega rada na prevođenju pravne stečevine Zajednice rječnik sigurno doživjeti dopune.

Zahvaljujemo svima koji su bilo svojim radom bilo drugim oblicima suradnje i potpore, osobito udruzi Hanns Seidel Stiftung, Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske te Veleposlanstvu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj, pridonijeli izdavanju Četverojezičnoga rječnika prava Europske unije. Vjerujemo da je on značajan prilog u zbirci jezičnih priručnika hrvatske pravne terminologije i pomoć u opsežnom poslu usklađivanja hrvatskoga s europskim zakonodavstvom.

I kao što glavna urednica hrvatskog izdanja rječnika u svom predgovoru ističe, "predajemo ovaj rječnik javnosti u nadi da će u sadašnjoj fazi hrvatskih priprema za članstvo u Europskoj uniji poslužiti kao pouzdano prevoditeljsko pomagalo te da će sami prevoditelji, pravnici i drugi stručnjaci svojim primjedbama i sugestijama pridonijeti njegovu usavršavanju".

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija
Ministarstvo za europske integracije