Nastanak rječnika
Impresum
Izvornik
Suradnja i potpora
Uvodna riječ
Predgovor hrvatskomu izdanju
Predgovor češkomu izdanju
Što rječnik sadržava?
Specifičnosti hrvatskoga prijevoda
Objašnjenje kratica za citirane izvore
Objašnjenje kratica u hrvatskom stupcu
Komu je rječnik namijenjen?
Kako doći do rječnika?
Upute za korištenje rječnika
RječnikRJEČNIK
DIZAJN I PROGRAMIRANJE
NOVENA d.o.o.
Hidra
www.hidra.hr

Potreba stvaranja ujednačena hrvatskoga stručnoga nazivlja radi nužnosti razumijevanja europskoga zakonodavstva i hrvatske prilagodbe tomu zakonodavstvu udružila je Hidru, Ministarstvo za europske integracije te pravne i jezične stručnjake na prevođenju i izdavanju ovoga rječnika koji je nastao kao hrvatski prijevod češkoga četverojezičnoga rječnika prava Europske unije.
Izvornik je izrađen na osnovi više dokumenata Europske zajednice koji se mogu pronaći na internetu: http://europa.eu.int i http://www.eurotreaties.com, a najveći broj izraza potječe iz osnivačkih ugovora iz 1992. godine (tzv. maastrichtska verzija).