Što rječnik sadržava?
Impresum
Izvornik
Suradnja i potpora
Uvodna riječ
Predgovor hrvatskomu izdanju
Predgovor češkomu izdanju
Nastanak rječnika
Specifičnosti hrvatskoga prijevoda
Objašnjenje kratica za citirane izvore
Objašnjenje kratica u hrvatskom stupcu
Komu je rječnik namijenjen?
Kako doći do rječnika?
Upute za korištenje rječnika
RječnikRJEČNIK
DIZAJN I PROGRAMIRANJE
NOVENA d.o.o.
Hidra
www.hidra.hr

U njemu se iscrpno (oko 5000 natuknica) nastoji obuhvatiti leksik najvažnijih dokumenata primarnoga zakonodavstva EU-a pa izabrana građa znatno prelazi samo terminološke okvire i zahvaća različite leksičke sveze i općejezične elemente koji će zbog njihova česta pojavljivanja u jeziku europskoga zakonodavstva biti zanimljivi pravnicima i prevoditeljima pravne stečevine Zajednice u najširem smislu.