Specifičnosti hrvatskoga prijevoda
Impresum
Izvornik
Suradnja i potpora
Uvodna riječ
Predgovor hrvatskomu izdanju
Predgovor češkomu izdanju
Nastanak rječnika
Što rječnik sadržava?
Objašnjenje kratica za citirane izvore
Objašnjenje kratica u hrvatskom stupcu
Komu je rječnik namijenjen?
Kako doći do rječnika?
Upute za korištenje rječnika
RječnikRJEČNIK
DIZAJN I PROGRAMIRANJE
NOVENA d.o.o.
Hidra
www.hidra.hr

Svi jezici osim hrvatskoga zbog ekonomičnosti prezentacije u podnatuknicama (višerječnim leksičkim svezama) umjesto glavne natuknice rabe crticu, a u hrvatskom se stupcu one uvijek navode u punom obliku. Za jedno se značenje u hrvatskom jeziku u načelu nastoji ponuditi jedan prijevodni ekvivalent, a kosa se crta (/) rabi samo onda kad su u istom kontekstu dva elementa u neposrednu susjedstvu međusobno zamjenjiva. Zarezom se odvajaju istoznačnice, a točkom sa zarezom različita značenja višeznačnice.